Wallenstam bostäder

Nyproduktion av bostäder i Göteborg

Fyrkantens Ventilation har under flera år utfört konstruktion, installation och driftsättning av luftbehandlingsinstallationer i del av Wallenstams nyproducerade flerfamiljshus.

Installationerna har utformats med till- och frånluftsventilation med värmeåtervinning.

Leave a comment

Fyrkantens Ventilation AB
Mellby Fyrkanten,
531 96 LIDKÖPING

Magnetvägen 14,
461 38 TROLLHÄTTAN
Växel Ventilation
0510 – 866 90
Växel Förvaltningen
0510 – 42 50 00
Öppettider
Mån – Fre kl. 07.00 – 16.00
E-postadress