KSS Psykiatribyggnad

Uppstart av miljardprojekt vid Skaraborgs sjukhus i Skövde

Akut-, service- och psykiatriblocket (ASP-blocket) är ett omfattande vårdbyggnadsprojekt vid Skaraborgs sjukhus i Skövde, där Fyrkantens Ventilation blivit anlitad som leverantör för delprojektet P-blocket.

Projektet omfattar i sin helhet nybyggnad av akutmottagning, service- och psykiatribyggnader. Den totala ytan uppgår till ca 65 000 kvm BTA.

Fyrkantens Ventilation har blivit upphandlad som leverantör av ventilationsanläggning för P-blocket som är en nybyggnad av psykiatrisk mottagning på ca 26.000 kvm i vilken flertalet psykiatriska verksamheter kommer samlokaliseras.

Projektet sker i partneringsamverkan där Västfastigheter är beställare och ByggDialog totalentreprenör. Byggstart planeras till tredje kvartalet 2018, och hela projektet ska vara färdigställt under 2022.

 

 

Fyrkantens Ventilation AB
Mellby Fyrkanten,
531 96 LIDKÖPING

Magnetvägen 14,
461 38 TROLLHÄTTAN
Växel Ventilation
0510 – 866 90
Växel Förvaltningen
0510 – 42 50 00
Öppettider
Mån – Fre kl. 07.00 – 16.00
E-postadress