Gothia Science Park, Portalen och E8

Gothia Science Park och Högskolan i Skövde

Portalen

Expansionen av Gothia Science Park går helt enligt plan. Den som gjort ett besök på kvarteret Ringaren i Skövde kan konstatera att huskropparna som ska ge plats för ännu fler tillväxtbolag har skjutit i höjden och nu pågår inomhusarbeten.
Totalt utökas Teknikparken med 5700 kvadratmeter fördelat på sex plan, inklusive souterrängplan, med bland annat labbmiljöer och serverrum samt takplan med konferensrum och terrass.
De ytor som erbjuds till uthyrning är mycket flexibla tack vare omflyttningsbara innerväggar och att all mediaförsörjning matas via taken. Beroende på företagets storlek nu och i framtiden går det att hyra allt ytor med 4-5 arbetsplatser till ett helt våningsplan med plats för 40-60 medarbetare samt konferensrum. På varje våningsplan finns också tillgång till pentry och pausutrymmen.
Den nya miljön ligger mitt emellan Högskolan i Skövde och de tre fastigheter som idag utgör Gothia Science Park samt endast fem minuters gångväg från Resecentrum i Skövde.
I och med expansionen tar Gothia Sience Park samarbetet med Högskolan i Skövde ett steg längre genom att skapa Portalen som förenar utvecklings- och tillväxtintensiva företag med högskolans forskning. Portalens gemensamma markplan är anpassat för att generera spontana möten likväl som för att genomföra planerade aktiviteter för allt från två till 200 deltagare. Här får du tillgång till mötes- och konferensrum för kundmöten liksom think tanks, screenrooms, labb och demonstratorer som inspirerar till idé- och produktutveckling.
I miljön kan företagare, forskare och investerare sammanstråla i nya former för kreativa möten. Det genererar innovativ produkt- och tjänsteutveckling, nya projektkonstellationer, kompetensöverföring och tillväxt.
Enligt gällande tidplan ska det vara möjligt att flytta in i fastigheten från den 1 september 2009.

Fyrkantens Ventilation AB
Mellby Fyrkanten,
531 96 LIDKÖPING

Magnetvägen 14,
461 38 TROLLHÄTTAN
Växel Ventilation
0510 – 866 90
Växel Förvaltningen
0510 – 42 50 00
Öppettider
Mån – Fre kl. 07.00 – 16.00
E-postadress